Οι αγαπημένες σειρές των “πειρατών” για το 2020

Με τόσες και τόσες συνδρομές που μαζεύονται, φυσικά δεν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι στην Γη…